Edit Content

Biyografi

6 Ağustos 1968’de Tekirdağ’da doğan Mustafa Şentop , Türk siyasetçi ve 24, 25, 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul, 27. Dönem AK Parti Tekirdağ milletvekili...

İletişim

 TBMM GENEL KURULU YENİ YASAMA YILI DOLAYISIYLA TOPLANDI

TBMM GENEL KURULU YENİ YASAMA YILI DOLAYISIYLA TOPLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Şentop, yaptığı sunuş konuşmasında,“Bu çatı altında hiç kimse, bu güzel ve mukaddes ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz.” diye konuştu.

Saat 14.00’da özel oturumla toplanan Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ve dünya gündemini değerlendirerek ülkemizdeki huzur ortamının önemine dikkat çekti.

Konuşmasının başında pandemi sürecindeki gayretli çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, okulların açılmasından duyduğu memnuniyeti belirten TBMM Başkanı Şentop daha sonra, “Günümüzde savaşların şekil değiştirdiğini, düşmanların dost kılığına gizlendiğini ve bu nedenle huzuru ve barışı korumanın her zamankinden zor ve önemli olduğunu” ifade ederek “Bugün artık güçlü devletlerin sömürü ilişkileri gizlenemez hoyratlığa ulaşmıştır. Onlara ‘dur’ diyen, mazlum milletlerin sesi ve direnci olmak için gayret eden güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM’nin “kahraman, gazi, fedakâr ve idealist bir Meclis” olduğunu belirterek Meclis’in “her düşman saldırısında ayrılıklarını bırakıp bir araya geldiğini, anlaşmazlıkları unutup birlik olduğunu” söyledi. “Bu duruma en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde şahit olduğumuzu” ifade ederek, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı liderliğinde hainlerin planlarını, tıpkı geçmişte ordularını darmadağın ettiğimiz gibi darmadağın ettik.
Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek; Demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın darbeler döneminin ülkemiz için artık kapanmış olduğudur.”

TBMM Başkanı Şentop konuşmasında, içinde bulunduğumuz sürecin, Birinci Meclis’in şartlarına benzer özellikler gösterdiğini ifade etti:

“Dünya yeniden şekillenmekte, yeni sınırlar çizilmekte, sömürü ilişkileri yeniden tanzim edilmektedir. Kuşkusuz ki dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir, ne var ki sömürgeci emellerin içeriği değişmemiştir.”

TBMM çalışmalarında üsul ve üslubun önemine ve örnek teşkil etmesine de dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop “Ülkemizin kaderine hep birlikte yön verme sorumluluğumuz, birbirimizle kurduğumuz diyaloglara da yansımalıdır” diyerek şunları ekledi: “Şüphesiz ki, her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz, ne var ki uzlaşmanın mümkün olduğu durumlarda da çözümü gündelik siyasete feda etmemek gerekir.

Konuşmasına “Anlaşmazlığa düşülen konularda yaklaşımlarımızın milletin aziz varlığını temsil eden bir vakara sahip olması, Meclisimizin maneviyatı için önem arz etmektedir” diyerek devam eden Şentop, “Bu çatı altında hiç kimse, bu güzel ve mukaddes ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz” dedi.

Konuşmasında “Demokratik rekabetin, insanî nezaketin ve millî bütünlüğün sınırları içerisinde hareket etmeye büyük ihtimam göstermek elzem” olduğunu belirterek yeni teknolojilerin herkesin “cam duvarlar arkasında yaşamasına” neden olduğunu” söyledi.

Mültecilerin ülkelerine dönmeleri konusuna da değinen TBMM Başkanı Şentop, “Ülkesizlik bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Yüz yıl önce ‘Mali durum tam bağımsızlık istemeye müsait değildir’ diyenlere karşı ‘Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir’ emrini bir vatan vazifesi olarak ortaya koyan, ‘Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal’ iddiasını ilan eden ve Birinci Cihan Harbi’nin enkazından genç ve güçlü bir devlet çıkaran irade bugün de tüm sağlamlığıyla dünyaya meydan okumaktadır.” dedi.

Şentop, TBMM’nin 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada, Meclis’in, bu yasama döneminde de temsil ettiği aziz milletin, güçlü adımlarla geleceğe yürümesinin önünü açan çalışmalara ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bir yandan küresel Kovid-19 salgınını en az can kaybıyla atlatabilmenin mücadelesi verilirken diğer yandan daha iyiye doğru kararlı yürüyüşün sürdüğünü dile getiren Şentop, salgın sürecinde gecesini gündüzüne katarak, evini, ailesini unutarak çalışan sağlık emekçilerine teşekkür etti.

Şentop, içinde bulunulan sürecin Birinci Meclis’in şartlarına benzer özellikler gösterdiğine dikkati çekerek, “Dünya yeniden şekillenmekte, yeni sınırlar çizilmekte, sömürü ilişkileri yeniden tanzim edilmektedir. Şüphesiz ki dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir, ne var ki sömürgeci emellerin içeriği değişmemiştir.” ifadelerini kullandı.

Bu çatı altında bulunan her milletvekilinin, bu gerçeğin farkında olduğunu ifade eden Şentop, “Yüz yıl önce ‘Mali durum tam bağımsızlık istemeye müsait değildir’ diyenlere karşı ‘Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir’ emrini bir vatan vazifesi olarak ortaya koyan, ‘Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal’ iddiasını ilan eden ve Birinci Cihan Harbi’nin enkazından genç ve güçlü bir devlet çıkaran irade, bugün de tüm sağlamlığıyla dünyaya meydan okumaktadır. Bu güçlü iradenin Meclisimizin çalışma içeriğine de aksetmesini ümit etmekteyim.” dedi.

Ülkenin kaderine yön verme sorumluluğunun kurulan diyaloglara da yansıması gerektiğinin altını çizen Şentop, şöyle devam etti:

“Bu çatı altında hiç kimse, bu güzel ve mukaddes ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz. Burada bulunmak zaten vatan aşkımızın tezahürüdür. Anlaşmazlığa düşülen konularda yaklaşımlarımızın milletin aziz varlığını temsil eden bir vakara sahip olması, Meclisimizin maneviyatı için önem arz etmektedir. Şüphesiz ki her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz, ne var ki uzlaşmanın mümkün olduğu durumlarda da çözümü gündelik siyasete feda etmemek gerekir. Bu yasama döneminde de ülkemizin ve hatta dünyanın şartlarını iyileştirecek olan kanunların ve çalışmaların yapılmasında gayret gösterip emek vereceğimizi biliyorum.”

TBMM’nin, dünyanın en kahraman Meclisi olduğuna işaret eden Şentop, Meclis’in, her düşman saldırısında bütün ayrılıkları bırakıp bir araya geldiğini anımsattı.

Şentop, buna en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde şahit olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı liderliğinde hainlerin planlarını, tıpkı geçmişte ordularını darmadağın ettiğimiz gibi darmadağın ettik. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek; demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın yüksek seviyesi ve darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur. Türkiye’nin gücü sadece ekonomik kabiliyetinden ve askeri imkanlarından gelmemektedir. 170 yılı aşkın seçim, 144 yıllık parlamento tarihi ve 75 yıllık çok partili siyasi hayatı, Türkiye’yi gelenek sahibi olmak bakımından farklı ve öncü kılmaktadır. Bu sebeple demokrasimizin kıymetini iyi bilmek, demokrasimizin bize kattıklarını hakkıyla değerlendirmek zorundayız. Dünyanın karmaşa, çalkantı ve savaş küresine döndüğü günümüzde, ülkemizdeki barış ve huzur ortamının kaostan beslenen devletleri rahatsız ettiği malumlarınızdır. Onlara verilecek en büyük cevap, bu huzur ve güven ortamının korunmasıdır.”

Bu çağın, savaşların şekil değiştirdiği, düşmanların dost kılığına gizlendiği, bu sebeple de huzuru ve barışı korumanın her zamankinden zor ve önemli olduğu bir dönem olduğunu dile getiren Şentop, “Bizler uluslararası alanda önce ve her zaman huzur, dostluk ve barışı temsil ederiz, tesis ederiz ve talep ederiz. Vatanımız üzerine kirli hesap yapanları, bir karış toprağımızda veya Mavi Vatan’ın bir damla suyunda gözü olanları önce ikaz ederiz, gereği yapılmazsa ikna ederiz, o da olmazsa def ederiz.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, uluslararası örgütlerin fonksiyonlarının sorgulandığı, sahip oldukları gücü, belirli ülkeler lehinde kullandıklarının ayan beyan ortada olduğunu vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu defaatle hatırlatmakta ve gündemde tutmaktadır. Böylesi şartlarda ilkeli ve tutarlı kurumların değeri daha da artmaktadır. Bugün artık güçlü devletlerin sömürü ilişkileri gizlenemez hoyratlığa ulaşmıştır. Onlara ‘dur’ diyen, mazlum milletlerin sesi ve direnci olmak için gayret eden güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Akılda tutulması gereken gerçek şudur, Türkiye fikri, Türkiye sınırlarından büyüktür.” dedi.

Yoksul ve yoksun ülkelere de yardım elini Türkiye’nin uzattığına işaret eden Şentop, böyle bir devletin fertleri olmanın bahtiyarlığını, güçlü demokrasi anlayışının temsilcisi olarak görev yapmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Meclis’in eskiyen teknolojik altyapısını yenilediklerine dikkati çeken Şentop, “Sizlerin daha kolay ve sorunsuz çalışmalar yapmanızı amaçladık. Temennim, bu ortamın yeni dönemde ihtiyaç duyulan önemli kanunların yapılmasında gayretlerinize destek olmasıdır. Yeni yasama döneminin devletimize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Şentop, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’de söylediği, “Meclis, milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” ifadesiyle tamamladı.