Edit Content

Biyografi

6 Ağustos 1968’de Tekirdağ’da doğan Mustafa Şentop , Türk siyasetçi ve 24, 25, 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul, 27. Dönem AK Parti Tekirdağ milletvekili...

İletişim

 TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN “ERMENİ TERÖRİZMİ” KİTABINA ÖN YAZI

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN “ERMENİ TERÖRİZMİ” KİTABINA ÖN YAZI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın ‘Ermeni Terörizmi’ adıyla 3 cilt olarak kaleme aldığı kitabın ön yazısını yazdı.

Ermeni Terörizmi kitabının ön yazısını kaleme alan Mustafa Şentop, Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan etnik unsurlardan biri olan Ermenilerin, 19’uncu yüzyılın ortalarından itibaren büyük devletin mirasını paylaşmaya çalışan bazı Batılı ülkelerin siyasi ve ekonomik desteğini arkalarına alarak ayaklandıklarını belirterek, “Ermeniler, bazı din adamlarının da desteğini alarak 1887’de İsviçre’de Hınçak Komitesini kurmuşlardır. Bir süre sonra İngilizlerin yardım vaadiyle komitenin merkezi Londra’ya taşınmıştır. Bu komite üyelerinin amacı Osmanlı, Rusya ve İran’da yaşayan Ermenileri tek çatı altında birleştirerek bağımsız büyük bir Ermenistan devleti kurmaktı. Komite, kısa zamanda İstanbul, İzmir ve Halep’te de şubelerini açmıştır” ifadelerini kullandı.

Şentop kitabın ön yazısında, Osmanlı Ermenilerinin tarihte yer alan isyanlarından da bahsederek, şunları kaydetti:

“Osmanlı Ermenilerinin ilk isyanı 1890’da Erzurum’da gerçekleşmiştir. Bunu, Kumkapı gösterisi, 1892-1893’te Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları, 1894’te Sason isyanı, Babıali gösterisi ve Zeytun isyanı, 1896’da Van isyanı ve Osmanlı Bankası’nın işgali, 1904’te İkinci Sason isyanı, 1905’te Sultan Abdülhamit’e suikast girişimi, 1914’te tekrar Zeytun, 1915’te tekrar Van ve nihayet 1909’da Adana isyanı takip etmiştir. 1914’te Osmanlı seferberlik ilan edince Ermeni örgütleri, Osmanlı yanında savaşa katılmayı reddetmişlerdir. Üstelik, dönemin Rus ordusu ile iş birliği içinde olan Ermeni çeteleri hem Osmanlı ordusuna hem de sivil halka yönelik şiddet eylemlerine ve toplu katliamlara girişmişlerdir.”

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ermenilerin, İttihat ve Terakki Partisi yönetici ve üyelerini hedef aldıklarını anlatan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

“Tehcir olayını bahane eden Ermeni teröristleri, tehcirden sorumlu tuttukları Osmanlı hükümetinin İçişleri Bakanı Talat Paşa’yı Berlin’de, Dışişleri Bakanı Sait Halim Paşa’yı Roma’da katletmişlerdir. Bu liderlerden başka eski Jön Türk Bahattin Şakir Bey ve Cemal Azmi Bey, daha sonra da Cemal Paşa ile yaverleri Binbaşı Nusret ve Teğmen Süreyya Bey Tiflis’te alçakça katledilmişlerdir. Rusya’da gerçekleşen Bolşevik Devrimi sonrası Rusya’nın savaştan çekilmesiyle Ermenistan Osmanlı Devleti karşısında tek başına kalmış ve mağlup olmuştur. Bilahare Ermenistan, TBMM hükümetiyle 3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır.1975’te ASALA ve JCAG adlarıyla yeniden örgütlenen Ermeni teröristler, dünyanın çeşitli ülkelerinde suikastlar düzenleyerek bugüne kadar 58’i Türk vatandaşı olmak üzere (31’i diplomat ve aile mensubu) 77 kişiyi öldürüp çok sayıda kişiyi yaralamışlardır. 26 Şubat 1992’de Azerbaycan Hocalı’da yapılan terör eylemleriyle 106’sı kadın ve 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkünü öldürmüşlerdir. Büyük Ermenistan hayali peşinde koşan Ermeni terör örgütleri, hem Müslümanları hem de devletine sadakatle bağlı Ermenileri hedef almışlar ve önce çeteciliği sonra terörizmi bu amaçlarına ulaşmak için araç olarak benimsemişlerdir.”

Kitabın önemine de dikkat çeken Şentop, “Bu eser, tehcirle Lübnan’a göç eden Ermenilerin özellikle 1926 sonrası durumlarını, diaspora Ermenilerinin kurmuş oldukları terör örgütlerini ve eylemlerini belgelere dayalı olarak ele alması bakımından önemlidir. Eser, Ermeni terör örgütlerinin ardındaki siyasi, askeri ve ekonomik dinamikleri etraflı bir şekilde değerlendirmektedir. Diaspora Ermenilerinin ve Ermenistan’ın 1915 tehcirini, tarihi bağlamından koparıp çarpıtarak uluslararası alanda ‘soykırım’ olarak tanıtma ve bunu büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirmek üzere propaganda aracı yapma çabasına karşı, belgelere dayalı olarak tarihi gerçekleri ortaya koyan bu türden eserler bugün çok daha büyük önem taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop bu kapsamda AK Partili Özşavlı’yı kabul etti. Özşavlı, TBMM yayınları arasında yerini alan kitabını, Şentop’a takdim etti. Özşavlı, eser hakkında verdikleri destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a teşekkür etti.