Edit Content

Biyografi

6 Ağustos 1968’de Tekirdağ’da doğan Mustafa Şentop , Türk siyasetçi ve 24, 25, 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul, 27. Dönem AK Parti Tekirdağ milletvekili...

İletişim

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP’UN DANIŞTAY’IN 153’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE İDARİ YARGI GÜNÜ MESAJI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP’UN DANIŞTAY’IN 153’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE İDARİ YARGI GÜNÜ MESAJI

İdari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi konusunda çok önemli vazifeler üstlenen Danıştay’ın kuruluşunun 153’üncü yıl dönümünü ve 10 Mayıs Danıştay ve İdari Yargı Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin yapısında 1868 yılında gerçekleştirilen değişikliklerin sonucunda ‘Şûrâ-yı Devlet’ ismiyle kurulan Danıştay’a, kanun ve tüzük taslaklarını incelemek, hükümet ile şahıslar arasındaki davaları görmek, devlet memurlarını yargılamak gibi çok önemli vazifeler tevdi edilmişti. Bu anlamda, her ne kadar yargısal fonksiyonunu sürdürmesinde dönemin özelliklerinden kaynaklanan bazı kesintiler yaşanmışsa da, Danıştay’ın danışma, inceleme ve idari yargılama faaliyeti konularında 1868’den bugüne sahip olduğu yüz elli yılı aşkın tecrübe, Türkiye’nin yargı ve hukuk tarihi açısından çok kıymetlidir.

İstiklal Mücadelemizin zaferle sonuçlanması üzerine 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra kabul edilen tüm Anayasalarda düzenlenen Danıştay, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yargı erkinin en önemli aktörlerinden biri olmuştur. 1982 yılında kurulan idare, vergi ve bölge idare mahkemeleri ise, idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunu denetleme görevinde Danıştay’a otuz dokuz yıldır başarıyla katkı sağlamaktadır.

Bugün itibariyle Danıştay ve diğer idari yargı mercilerimiz, ülkemizin hukuk devleti olma vasfının temel özelliklerinden biri olan ve Anayasamızın 125’inci maddesinde ifadesini bulan “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” kuralının hayata geçirilmesi bakımından vazgeçilmez önemde bir işlevi yerine getirmektedir. Danıştay’ın ve diğer idari mahkemelerimizin söz konusu işlevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakkıyla, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinden asla ödün vermeden yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle Danıştay Başkanı’nın, Danıştay meslek mensuplarının, idarî hâkimlerin, Danıştay’da ve idari yargı mercilerinde çalışan personelin ve idari yargıda görev üstlenen avukatların Danıştay ve İdari Yargı Günü’nü tekrar kutluyor, çalışmalarında kendilerine üstün başarılar diliyorum.